Úvod > Fakulta >

Prednáška z praxe úspešného absolventa EF UMB: Ing. Tibor Bajaník, majiteľ CK FIFO. Téma: Činnosť cestovných kancelárií v pandemickom období.

Pozývame Vás na prednášku Ing. Tibora Bajaníka, majiteľa CK FIFO, na tému Činnosť cestovných kancelárií v pandemickom období. Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 24. 2. 2021
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on line
Odborný gestor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť poslucháčom činnosť cestovných kancelárií v pandemickom období.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/CK_pandemia_Bajanik.
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba