Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár Imricha Karvaša: Benchmarking for Economic Regulation

Katedra financií a účtovníctva v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na Vedecký seminár Imricha Karvaša s hosťom prof. Emmanuelom Thanassoulisom.
 
Dátum: 15. 3. 2021
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Professor Emmanuel Thanassoulis
Hlavný cieľ: Prednáška bude prehľadom, ako metódy založené na obalovej analýze dát boli v priebehu rokov integrované do regulačných systémov. Prinesie typy otázok, ktoré musí riešiť regulátor a výhody a nevýhody DEA metódy z hľadiska regulovaných spoločností.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:DEA, regulácia, sieťové odvetvia
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/vsik_Thanassoulis_Marec2021
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KFÚ
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba