Úvod > Fakulta >

Verejné obstarávanie v slovenskom zdravotníctve (seminár SOeVA)

V pondelok 1.3.2021 o 9,00 hod. bude doc. Ing. Mária Horehájová, PhD. v spolupráci s ostatnými členmi riešiteľského kolektívu projektu APVV "Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania" prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Seminár je organizovaný Katedou ekonómie a Katedrou financií a účtovníctva EF UMB (http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570). Srdečne pozývame na stretnutie cez MS Teams (http://bit.ly/3sbVjom).

 
Dátum: 1. 3. 2021
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 10:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online seminár, MS Teams link: http://bit.ly/3sbVjom
Odborný gestor: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a Katedre financií a účtovníctva, a tým podporiť medzikatedrovú spoluprácu.


Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:verejné obstarávanie, ekonómia zdravotníctva
Ďalšie informácie
Web: http://link na podujatie cez MS TEAMS: http://bit.ly/3sbVjom
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba