Úvod > Fakulta >

Európske inštitúcie inak (diskusia s Ing. V. Matušekovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)

V stredu 24.2.2021 o 15,25 hod. vstúpi do úpredmetu "Úvod do európskej integrácie" Ing. Veronika Matušeková, absolventka EF UMB, bývalá stážistka v Stálom zastúpení Slovenskej republiky v Bruseli. Študentom bude prezentovať osobitý pohľad na fungovanie európskych inštitúcií a diskutovať o aktuálnych výzvach európskej integrácie. Ďalší záujemcovia o diskusiu sú srdečne vítaní (link zašlemene na požiadanie).
 
Dátum: 24. 2. 2021
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je predstaviť študentom predmetu "Úvod do európskej integrácie" iný pohľad na fungovanie európskych inštitúcií zvnútra a vyvolať diskusiu o aktuálnych výzvach európskej integrácie.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európska integrácia, Európska únia
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1768
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba