Úvod > Fakulta >

Prednáška Juraja Ondrejčíka z BUBO Travel Agency. Téma: Zamestnanci, ich vplyv na riešenie krízových situácií a firemná kultúra.

Pozývame Vás na prednášku Juraja Ondrejčíka z BUBO Travel Agency na tému Zamestnanci, ich vplyv na riešenie krízových situácií a firemná kultúra. Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 3. 3. 2021
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť poslucháčom problematiku ľudských zdrojov v cestovných kanceláriách.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
Web: http://lnk.sk/bah6
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba