Úvod > Fakulta >

Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?

Táto konferencia je jedným z výstupov výskumného projektu Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku (APVV-19-0108).
Toto podujatie sa koná pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a splnomocnenca vlády Slovenskej Republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Partneri podujatia:
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Agentúra na podporu výskumu a vývoja

 
Dátum: 24. 6. 2021 - 25. 6. 2021
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Hlavná budova Filozofickej fakultyUniverzity KomenskéhovBratislave,Gondova 2, Bratislava
Odborný gestor: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Juraj Nemec
Titul: prof., Ing., CSc.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
juraj.nemec
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Konferencia_PaB_Bratislava_2020_Program_1.pdf (25. 2. 2021 10:07:37)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba