Úvod > Fakulta >

Integrované centrá sociálnych služieb pre seniorov - inovatívny prístup k poskytovaniu dlhodobej starostlivosti na Slovensku (seminár SOeVA)

V pondelok 29.3.2021 o 9,00 hod. Vás PhDr. Andrea Seberíni, Ph.D. v spolupráci s ostatnými riešiteľmi vedecko - výskumného projektu "Community-based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia" oboznámi s myšlienkou, metodológiou a výstupmi výskumných aktivít pilotného projektu vytvárania Centier sociálnych služieb, ktoré budú slúžiť ako platforma na integráciu sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov. Srdečne Vás pozývame na stretnutie cez MS Teams (http://bit.ly/3e3CWya).
 
Dátum: 29. 3. 2021
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online seminár, MS Teams
Odborný gestor: PhDr. Andrea Seberíni, Ph.D.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medzikatedrovú spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:sociálne služby, Banskobystrický samosprávny kraj
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/3e3CWya
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba