Úvod > Fakulta >

Na ceste do slepej uličky - budúcnosť cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe

Workshop s Yngve Leonhardsenom o cestovnom ruchu a jeho šanciach po skončení korona krízy a o tom, ako sa pripraviť na nové želania hostí.
https://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/1916/subory/Workshop%20Tourismus%20Slowakei.pdf
 
Dátum: 5. 3. 2021
Čas začiatku: 16:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line ZOOM
Odborný gestor: Jörn Nuber
Hlavný cieľ: -
Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:- -
Ďalšie informácie
Web: http://us02web.zoom.us/j/86072832382?pwd=VlJTa2E5T0VmRlVzMTcrSjVWUkJGQT09#success
 
Kontaktná osoba
Meno: Jörn  Nuber
Titul: Mgr.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KOJK
E-mail:
jorn.nuber
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Workshop Tourismus Slowakei.pdf (3. 3. 2021 10:15:40)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba