Úvod > Fakulta >

Prednáška Lucie Kulfasovej zo Satur Travel. Téma: Spolupráca sprievodcu cestovného ruchu s cestovnou kanceláriou.

Pozývame Vás na prednášku Lucie Kulfasovej zo Satur Travel na tému Spolupráca sprievodcu cestovného ruchu s cestovnou kanceláriou. Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 10. 3. 2021
Čas začiatku: 9:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE
Odborný gestor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť poslucháčom problematikuspolupráce sprievodcu cestovného ruchu s cestovnou kanceláriou.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://lnk.sk/bah6
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba