Úvod > Fakulta >

Prednášky doc. PhDr. Paulíny Stachovej (Fakulta Managementu Univerzity Komenského, Bratislava) na tému aktuálnych problémov trhu práce.

Srdečne Vás pozývame na on-line vystúpenie doc. PhDr. Paulíny Stachove, PhD, z Fakulty Managementu, Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa uskutoční v piatok, 19. marca 2021 v dvoch po sebe nasledujúcich tematických blokoch: Tematický blok 1 (12:30 - 13:50): Postavenie mladých ľudí na slovenskom trhu práce (porovnanie so situáciou v rámci; EÚ); Tematický blok 2 (14:05 - 15:25): Vplyv automatizácie na slovenský trh práce (porovnanie so situáciou medzinárodne) Ďalší záujemcovia o diskusiu sú srdečne vítaní (odkaz na pripojenie zašlemene e-mailom - v odpovedi na odoslanie požiadavky na adresu: Marian.Suplata@umb.sk).
 
Dátum: 19. 3. 2021
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 15:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je predstaviť poslucháčom dve aktuálne témy - súvisiace s trhom práce: 1. Postavenie mladých ľudí na slovenskom trhu práce (porovnanie so situáciou v rámci; EÚ a následne: 2. Vplyv automatizácie na slovenský trh práce (porovnanie so situáciou medzinárodne); Prezentácia sa uskutoční v dvoch po sebe nasledujúcich tematických blokoch. Súčasťou je možnosť zapojiť sa do diskusie.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európska integrácia, Európska únia, trh práce, makroekonómia, mladí ľudia, automatizácia
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Šuplata
Titul: doc., PhDr., PhD.
Organizácia: EF UMB v Banskej Bystrici - Katedra ekonómie
E-mail:
marian.suplata
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba