Úvod > Fakulta >

Prednáška absolventky: Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD., Dobrý kraj Rozvojová agentúra BBSK, n. o. : Marketingový manažment v cestovnom ruchu na príklade Banskobystrického samosprávneho kraja

Prednáška úspešnej absolventky o problematike využitia marketingového manažmentu v kontexte cieľových miest cestovného ruchu na príklade BBSK.
 
Dátum: 23. 3. 2021
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne manažérske postupy, ktoré sa uplatňujú v praxi manažérskych organizácií v cieľových miest na regionálnej úrovni.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/3jDRTYp
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba