Úvod > Fakulta >

Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok PhD., GAMO a. s.

Prednáška určená pre študentov programu 2. stupňa štúdia Ekonomika a riadenie cestovného ruchu. Odborník bude prezentovať aktuálne dáta z oblastí daní a daňovej politiky v cestovnom ruchu.
 
Dátum: 13. 4. 2021
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne dáta z oblastí daní a daňovej politiky, možnosti stimulácie rozvoja cieľových miest cestovného ruchu.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Dane, daňová politika, daň z ubytovania
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/3jDRTYp
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba