Úvod > Fakulta >

Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky (prednášajúci: doc. Ing. Rajmund Mirdala, Ekonomická fakulta TU Košice)

Srdečne Vás pozývame na on-line prednášky na tému: Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky (prednášajúci: doc. Ing. Rajmund Mirdala, Ekonomická fakulta TU Košice) ktoré sa uskutočnia v piatok, 9. apríla 2021 v dvoch po sebe nasledujúcich tematických blokoch: Tematický blok 1 (12:30 - 13:50): Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky - časť 1; Tematický blok 2 (14:05 - 15:25): Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky - časť 2; Záujemcovia o prednášku a diskusiu sú srdečne vítaní (odkaz na pripojenie zašlemene e-mailom - v odpovedi na odoslanie požiadavky na adresu: Marian.Suplata@umb.sk).
 
Dátum: 9. 4. 2021
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 15:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line MS Teams
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je predstaviť poslucháčom tému: Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky. Prezentácia sa uskutoční v dvoch po sebe nasledujúcich tematických blokoch. Súčasťou je možnosť zapojiť sa do diskusie.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Vonkajšie nerovnováhy; Európska únia; Európska menová únia; Makroekonómia; Menová politika
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Šuplata
Titul: doc., PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
marian.suplata
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba