Úvod > Fakulta >

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: Ing. Martin Mrug, MBA (online prednáška odborníka z praxe)

Dátum: 30. 3. 2021
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line: MS Teams
Odborný gestor: Ing. Peter Laco, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška o pracovných pozíciách pri práci s ERP systémami, životnom cykle informačného systému, životnom systéme údajov a trendoch v tejto oblasti.
Pripojte sa cez MS Teams
Prednáška sa koná v rámci predmetu Informačné systémy vo financiách.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Laco
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
peter.laco
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor