Úvod > Fakulta >

Animácia voľného času v cestovnom ruchu

Animácia voľného času v cestovnom ruchu, Barbora Malčeková, Stageman Slovensko s. r. o. Prednáška určená pre študentov bakalárskeho štúdia, absolvujúcich predmet Animácia v cestovnom ruchu.
 
Dátum: 31. 3. 2021
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line cez platformu Zoom
Odborný gestor: Ing. Tomáš Makovník, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne informácie a možnosti animácie voľného času v cestovnom ruchu na Slovensku i v zahraničí z pohľadu odborníka z praxe.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Animácia. Cestovný ruch. Voľný čas.
Ďalšie informácie
Web: http://zoom.us/j/96734699577?pwd=MS9FeFE3Z0ZiU2J0d0MwNkxLcWVHZz09
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Makovník
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
tomas.makovnik
Telefón: 048/446 22 18
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba