Úvod > Fakulta >

EÚ a konkurencieschopnosť podnikov (diskusia s Ing. L. Masárovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)

V stredu 7.4.2021 o 15,25 hod. vstúpi do úpredmetu "Úvod do európskej integrácie" Ing. Lucia Masárová, absolventka EF UMB, z EISMEA (European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency) v Bruseli. Prednáška sa zameria na konkrétne napĺňanie cieľa Európskej komisie k podpore podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredie pre podniky v Európe, aby mohli v súčasnej globalizovanej ekonomike plne rozvinúť svoj potenciál. Všetci záujemcovia o diskusiu sú srdečne vítaní. Link na pripojenie cez MS TEAMS radi zašlemene na požiadanie (zaneta.lacova@umb.sk).
 
Dátum: 7. 4. 2021
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je predstaviť študentom predmetu "Úvod do európskej integrácie" netradičný pohľad na fungovanie európskych inštitúcií zvnútra a vyvolať diskusiu o aktuálnych výzvach európskej integrácie.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európska integrácia, Európska únia
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1768
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KE
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba