Úvod > Fakulta >

Žlto-čierna páska na UMB - novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?

Diskusia, kde sa Vám objasnia dôvody odmietania pôvodného návrhu novely zákona o VŠ Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Okrem toho sa bude diskutovať aj na témy:
- čo je akademická samospráva
- ako súvisí akademická samospráva s akademickou slobodou a akademickými právami
- ako by sa zmenilo fungovanie VŠ samosprávy prijatím takto koncipovanej novely

Diskutujúci:
Vladimír Hiadlovský - rektor UMB
Miroslav Hužvár - AS a RVŠ
Barbora Mazúrová - AS a RVŠ
Renáta Hall - To dá rozum
Jakub Dzimko - študent PrF
Diana Olvecká - študentka PdF
 
Dátum: 8. 4. 2021
Čas začiatku: 18:00
Čas ukončenia: 20:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online diskusia
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
Web: http://youtu.be/YhomjVhMiig
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika