Úvod > Fakulta >

Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch

Prednáška prof. Bartolomé Deyá Tortella z University of Balearic Islands, Spain
 
Dátum: 14. 4. 2021
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: ONLINE
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne dáta o rozvoji cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment cieľového miesta, trvalo - udržateľný rozvoj
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/2Z3PHQs
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maraková
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba