Úvod > Fakulta >

Podpora cestovného ruchu na Slovensku

Prednáška Mag. (FH) Radúza Dulu - generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR
 
Dátum: 20. 4. 2021
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška a diskusia na tému "Podpora cestovného ruchu na Slovensku"
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:manažment cieľového miesta, cestovný ruch
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/3dbSRt7
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - KCR
E-mail:
lubica.sebova
Telefón: 048/446 2217
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba