Úvod > Fakulta >

International students seminar (ISS)

Študentská súťaž International students seminar (ISS), ktorú organizuje Obchodněpodnikatelská fakulta v Karvinej (Slezská univerzita v Opavě) v spolupráci s poľskou Politechnikou Rzezsowska
 
Dátum: 18. 5. 2021 - 19. 5. 2021
Čas začiatku: -
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Online cez MS Teams
Odborný gestor: Dr. Michal Stoklasa
Hlavný cieľ: Študenti si pripravia krátku 10-minútovú prezentáciu v ANJ na tému seminárnej alebo záverečnej práce. Toto v rámci 2-dňového programu odprezentujú. Termín na prihlásenie: 2.5.2021. Prvé 3 miesta budú odmenené vecnými cenami alebo poukážkami do veľkých e-shopov.
Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://https://www.slu.cz/opf/en/aktuality/15/522
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Dobrotová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
alena.dobrotova
Telefón: 446 6125
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Dobrotová Alena