Úvod > Fakulta >

Brian Fabo: Fifty Shades of QE: Comparing Findings of Central Bankers and Academics

Prednáška Senior Research ekonóma Briana Faba z Národnej banky Slovenska, ktorá sa uskutoční v rámci predmetu Menová analýza a prognóza. Brian bude prezentovať výsledky výskumu, na ktorom pracovali spoločne s Martinou Jančokovou z ECB, Elisabeth Kempf & Ľubošom Pástorom University of ChicagoBooth School of Business. Working paper k tomuto výskumu bol publikovaný v NBER a je dostupný tu: https://www.nber.org/papers/w27849 Prednáška sa uskutoční online prostredníctvom MS TEAM: https://bit.ly/efumb_BrianFabo_Maj2021 Všetci ste srdečne pozvaní!
 
Dátum: 4. 5. 2021
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 18:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Online prostredníctvom MS TEAMS
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška Senior Research ekonóma Briana Faba z Národnej banky Slovenska, ktorá sa uskutoční v rámci predmetu Menová analýza a prognóza. Brian bude prezentovať výsledky výskumu, na ktorom pracovali spoločne s Martinou Jančokovou z ECB, Elisabeth Kempf & Ľubošom Pástorom University of ChicagoBooth School of Business. Working paper k tomuto výskumu bol publikovaný v NBER a je dostupný tu: https://www.nber.org/papers/w27849 Prednáška sa uskutoční online prostredníctvom MS TEAM: https://bit.ly/efumb_BrianFabo_Maj2021 Všetci ste srdečne pozvaní!
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/efumb_BrianFabo_Maj2021
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.mestan
Telefón: 0914275007
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika