Úvod > Fakulta >

Vplyv pandémie COVID-19 na rozvoj verejnej dopravy v cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku

Online prednáška z praxe. Prednášajúci: Mgr. Marek Modranský, predseda Inštitútu verejnej dopravy, člen výkonného výboru v prestížnej medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli - UITP (Union Internationale des Transport Publics), expert pre oblasť tendrov a uzatváranie zmlúv o výkonoch vo verejnej doprave (UITP) a špecialista na udržateľnú mobilitu v mestách a aglomeráciách s preferenciou ekologických foriem dopravy.
 
Dátum: 29. 4. 2021
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom odbornej prednášky z praxe je priblížiť študentom predmetu Dopravné služby v cestovnom ruchu a tým, ktorí sa zaujímajú o rozvoj verejnej dopravy vplyv pandémie COVID-19 na rozvoj verejnej dopravy v cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/3sNVgih
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika