Úvod > Fakulta >

Martin Šuster: Empirický výskum v centrálnej banke (prednáška v rámci predmetu Makroekonómia 2)

V pondelok 3.5.2021 o 11,00 hod. vstúpi do predmetu "Makroekonómia 2" Mgr. Martin Šuster, PhD., riaditeľ Odboru výskumu v Národnej banke Slovenska. Inšpiratívna prednáška bude o empirickom výskume (témy, metódy, výsledky) v našej centrálnej banke. Prednáška doplní teoretické poznatky, ktoré študenti získavali v priebehu celého semestra. Link na pripojenie cez MS TEAMS bit.ly/NBSmaj2021. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.
 
Dátum: 3. 5. 2021
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je ponúknuť študentom predmetu "Makroekonómia 2" a ďalším prípadným záujemcom inšpiratívnu prednášku o empirickom výskume (témy, metódy, výsledky) v našej centrálnej banke.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Makroekonómia, Empirický výskum
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/NBSmaj2021
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova(at)umb.sk
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika