Úvod > Fakulta >

Pozvánka na informačné online stretnutie s riaditeľkou asociácie CEEMAN

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti, touto cestou by sme Vás chceli pozvať na informačné stretnutie s riaditeľkou asociácie CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies (www.ceeman.org )), pani Oľgou Veligurskou, ktoré sa uskutoční 13. mája 2021 (štvrtok) o 14.00 hod. Členstvo našej #EFUMB v CEEMAN asociácii poskytuje pre zamestnancov a študentov viacero výhod a možností zameraných na zlepšenie medzinárodnej viditeľnosti a spolupráce, profesionálneho rozvoja fakulty, zamestnancov, študentov a zabezpečenia kvality. Informačné stretnutie sa uskutoční online prostredníctvom MS Teams: www.bit.ly/efumb_ceeman_maj2021
Na našej fakulte zastrešujú spoluprácu s CEEMAN doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., a Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.
Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 13. 5. 2021
Čas začiatku: 14.00
Čas ukončenia: 15.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Online prostredníctvom MS TEAMS
Odborný gestor: doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
Hlavný cieľ: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti, touto cestou by sme Vás chceli pozvať na informačné stretnutie s riaditeľkou asociácie CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies (www.ceeman.org )), pani Oľgou Veligurskou, ktoré sa uskutoční 13. mája 2021 (štvrtok) o 14.00 hod. Členstvo našej #EFUMB v CEEMAN asociácii poskytuje pre zamestnancov a študentov viacero výhod a možností zameraných na zlepšenie medzinárodnej viditeľnosti a spolupráce, profesionálneho rozvoja fakulty, zamestnancov, študentov a zabezpečenia kvality. Informačné stretnutie sa uskutoční online prostredníctvom MS Teams: www.bit.ly/efumb_ceeman_maj2021
Na našej fakulte zastrešujú spoluprácu s CEEMAN doc. Ing. Janka Táborecká, PhD., a Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.
Všetci ste srdečne vítaní.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/efumb_ceeman_maj2021
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária