Úvod > Fakulta >

Naše projekty - minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na workshop pre doktorandov zameraný na široké spektrum projektov, ktorým sa študenti doktorandského štúdia venujú.
 
Dátum: 28. 5. 2021
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Online prostredníctvom MS TEAMS - https://bit.ly/3owxnLC
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Štúdium je časom poznávania a rozvíjania samého seba prostredníctvom množstva možností. Cieľom workshopu je poukázať na široké spektrum projektov a činností, ktorým sa študenti doktorandského štúdia venovali, venujú a taktiež ktoré sú ich víziou do budúcnosti, tentokrát z nevedeckého uhla pohľadu. Zámerom workshopu je vzájomné zdieľanie skúseností a zážitkov, ktoré môžu byť podnetnou inšpiráciou ako aj celkovým obohatením.

Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:projekty, umenie, pomoc, rozvoj osobnosti, kreativita, štúdium
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Alexandra Mertinková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB, KFÚ
E-mail:
alexandra.mertinkova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária