Úvod > Fakulta >

Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Ekonomickou univerzitou Wroclav v spolupráci s VŠE Praha a Ekonomickou fakultou UMB.
 
Dátum: 2. 9. 2021
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: on-line: MS Teams
Odborný gestor: KKMIS, KFÚ EF UMB Banská Bystrica
Hlavný cieľ: Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Aplikácie matematických a štatistických metód pri riešení teoretických a praktických ekonomických problémov.
Ďalšie informácie
Web: http://www.amse-conference.eu/
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Laco
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
peter.laco
Telefón: +421 / 48 / 446 6619
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor