Úvod > Fakulta >

Internacionalizácia vysokých škôl z pohľadu efektov spoločných študijných programov (seminár SOeVA)

V pondelok 31.5.2021 o 9,00 hod. bude Ing. Natália Matviaková, vedecká pomocná sila na Katedre ekonómie, prezentovať čiastkové výstupy svojej činnosti. Prezentovaná téma reflektuje pretrvávajúce trendy posilňovania internacionalizácie vysokoškolského štúdia na Slovensku a mimoriadnu angažovanosť Ekonomickej fakulty UMB v tomto smere. Viac ako desaťročné skúsenosti fakulty so spoločne zabezpečovanými študijnými programami, napr. v podobe spolupráce s francúzskymi univerzitami, vytvárajú predpoklad pre analýzu efektov týchto programov. Jedným z nástrojov sledovania efektov je aj analýza uplatnenia ich absolventov na európskom trhu práce. Srdečne Vás pozývame na prezentáciu, ako aj na následnú diskusiu cez MS Teams (https://bit.ly/3oLzdZc).
 
Dátum: 31. 5. 2021
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 10:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online seminár, MS Teams link: https://bit.ly/3oLzdZc
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je prezentovať metodiku a výsledky výskumnej činnosti na Katedre ekonómie a podporiť medzikatedrovú a širšiu spoluprácu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:internacionaliácia VŠ, ALUMNI siete
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária