Úvod > Fakulta >

Skúsenosti z online výučby a dištančného vzdelávania v oblasti ekonomickej teórie z EF VŠB - Technickej univerzity v Ostrave (seminár SOeVA)

V utorok 22.6.2021 od 12,30 hod. bude Ing. Hana Janáčková, Ph.D., členka Katedry ekonomie VŠB v Ostrave, prezentovať skúsenosti z dištančnej formy výučby v oblasti ekonomickej teórie počas pandémie COVID-19. Výmena poznatkov bude zameraná aj na spôsoby a metódy ukončenia študijných povinností, ako i širšie využívanie online priestoru v súčasnom období na partnerskej univerzite. Cieľom aktivity je nielen výmena poznatkov a skúseností, ktoré sú v súčasnom období mimoriadne dôležité, ale aj prehĺbenie spolupráce s partnerskou univerzitou v pedagogickej ako aj vedeckovýskumnej činností. Seminár SOeVA reflektuje nielen na súčasnú situáciu vo vysokom školstve, ale zámerom je aj nachádzať východiská zabezpečovania optimálneho pedagogického procesu v ďalšom období. V prípade záujmu sa podujatia neváhajte zúčastniť.
 
Dátum: 22. 6. 2021
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Miestnoť Katedry ekonómie 313.
Odborný gestor: Ing. Ján Kollár, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je výmena poznatkov a skúseností v dištančnom online vzdelávaní v rámci výučby ekonomickej teórie a rozvoj spolupráce v pedagogickej ako i vedeckej činnosti.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:medzinárodná spolupráca, výmena poznatkov
Ďalšie informácie
Web: http://https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1570
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Kollár
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Katedra ekonómie, EF UMB
E-mail:
jan.kollar
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária