Úvod > Fakulta >

Pozvánka na online workshop TIME ALLOCATION AND WELL-BEING MEASUREMENT

Pozývame Vás na workshop organizovaný v rámci projektu IVF č. 22110433 “Does well-being matter? Higher education teachers during Covid-19 pandemic.” Workshop sa bude konať online dňa 24.9.2021 od 10:00 hod. Viac informácií o workshope nájdete v priloženej pozvánke. Podrobne informácie budú zverejnené na webovej stránke projektu (http://teacherswellbeing.umb.sk). Workshop je zameraný na alokáciu času a možnosti merania well-beingu. Účasť na workshope je bezplatná. Registrácia na workshop je možná do 20. septembra 2021 emailom (miroslava.knapkova@umb.sk).
 
Dátum: 24. 9. 2021
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom workshopu je prediskutovať rôzne prístupy k alokácii a využívaniu času, vymedziť well-being a metódy jeho merania, poukázať na špecifiká alokácie času vysokoškolských učiteľov
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://teacherswellbeing.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslava Knapková
Titul: Ing. Mgr. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta, UMB
E-mail:
miroslava.knapkova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

invitation for workshop[1795].pdf (6. 9. 2021 13:50:06)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária