Úvod > Fakulta >

Úvodné online sústredenie študentov 1. roku štúdia na EF UMB v Banskej Bystrici

Všetkých študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici pozývame na úvodné sústredenie, ktoré sa uskutoční online.
Link na pripojenie nájdete vo svojich mailoch a v správach v AIS.

V rámci úvodného stretnutia Vám postupne predstavíme a na praktických príkladoch ukážeme najčastejšie aplikácie, s ktorými sa budete počas štúdia stretávať a poskytneme dôležité informácie ohľadne samotného štúdia. Pôjde najmä o

- akademický informačný systém (AIS);

- rozvrh (prihlasovanie na rozvrh, tvorba rozvrhu a orientácia v ňom);

- študentské univerzitné konto UMB – prístup prostredníctvom jedného konta k Vašim študentským mailom, k e-learningovému portálu LMS Moodle a iné;

- ďalšie dôležité informácie o štúdiu.

Tešíme sa na naše spoločné online stretnutie s Vami 😊
 
Dátum: 13. 9. 2021
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Ing. Michal Mešťan, PhD.
Hlavný cieľ: Poskytnutie informácií študentom prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul:
Organizácia:
E-mail:
michal.mestan
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária