Úvod > Fakulta >

Workshop CRD: Elektronické zdroje pre Váš výskum

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na peer-to-peer workshop o elektronických zdrojoch nutných pre vedecké publikovanie.
 
Dátum: 16. 9. 2021
Čas začiatku: 18:00
Čas ukončenia: 19.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: TEAMs - https://bit.ly/3hr7lY0
Odborný gestor: Centrum rozvoja doktorandov
Hlavný cieľ: Doktorandi vyšších ročníkov oboznámia nových doktorandov so základnými elektornickými zdrojmi. Databázové zdroje predstavia od úplneho základu až po rožšírené vyhľádavanie. Zamerajú sa na využívanie knižnice a databáz ako Web of science, Scopus, Emerald a ďalšie. Na záver majú prichystanú čerešničku na torte, ktorú ocení nie jeden výskumník.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:základné elektronické zdroje, knižnica, ďalšie rozširujúce zdroje, databázy.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Alexandra Mertinková
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB, CRD, dekanát
E-mail:
alexandra.mertinkova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária