Úvod > Fakulta >

Podujatie CRD: Spoznajme sa

Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na stretnutie s doktorandmi EF UMB.
 
Dátum: 16. 9. 2021
Čas začiatku: 17:30
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: TEAMs - https://bit.ly/2X8PEVQ
Odborný gestor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Študenti sa oboznámia so základnými informáciami o Centre rozvoja doktorandov na EF UMB. Spoznajú doktorandov EF UMB a ich vedecké zameranie.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Úvodné stretnutie CRD dáva možnosť spoznať doktorandských študentov EF UMB naprieč študijnými programami a jednotlivými ročníkmi.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB, CRD, dekanát
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária