Úvod > Fakulta >

Verejná habilitačná prednáška Ing. Tomáša GAJDOŠÍKA, PhD.

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že 30. septembra 2021 o 9,00 hod. sa v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Cestovný ruch v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Tomáša GAJDOŠÍKA, PhD. (zamestnanec Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici) – téma habilitačnej prednášky „Application of Network Approach in Tourism Destination Research“, téma habilitačnej práce „Smart Destination Governance: Technology and Design Perspective“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou a v prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáška a obhajobe habilitačnej práce je potrebné najneskôr do 27. 9. 2021 zaslať na ingrid.balazova@umb.sk e-mailovú adresu, na ktorú bude doručená adresa k pripojeniu prostredníctvom MS Teams na verejnú habilitačnú prednášku.
 
Dátum: 30. 9. 2021
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda
Odborný gestor: prof. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ingrid Balážová
Titul: PhDr.
Organizácia:
E-mail:
ingrid.balazova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária