Úvod > Fakulta >

Verejná habilitačná prednáška Ing. Ľuboša ELEXU, PhD.

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oznamuje, že dňa 30. septembra 2021 o 12,00 hod. sa v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul. 10 v Banskej Bystrici uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore Ekonómia a manažment Ing. Ľuboša ELEXU, PhD. (zamestnanec Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici) – téma habilitačnej prednášky „Vplyv štruktúry dodávateľského reťazca na tvorbu pridanej hodnoty“, téma habilitačnej práce „Vývoj pridanej hodnoty v automobilovom priemysle SR a perspektívy jej zmien“.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce uskutočnia dištančnou formou a v prípade záujmu o online účasť na habilitačnej prednáška a obhajobe habilitačnej práce je potrebné najneskôr do 27. 9. 2021 zaslať na ingrid.balazova@umb.sk e-mailovú adresu, na ktorú bude doručená adresa k pripojeniu prostredníctvom MS Teams na verejnú habilitačnú prednášku.
 
Dátum: 30. 9. 2021
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Aula Rotunda
Odborný gestor: Prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ingrid Balážová
Titul: PhDr.
Organizácia:
E-mail:
ingrid.balazova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária