Úvod > Fakulta >

Virtuálny DOD SAIA

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí by sa radi dozvedeli viac o štipendiách a grantoch pre štúdium či výskum v zahraničí.
Link na pripojenie - https://us02web.zoom.us/j/86420681386#success

Obsahom hlavného mítingu budú krátke 20- až 30-minútové prezentácie a následný priestor na zodpovedanie otázok:
9:30h - Predstavenie SAIA
9:40h - Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy
10:00h - Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska
10:30h - NŠP SR - štipendiá do všetkých krajín sveta
11:00h - CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
11.30h - EURAXESS - kariérne poradenstvo
12.00h - 14.00h - Pýtajte sa nás

Počas DOD sa budú môcť účastníci virtuálneho dňa porozprávať priamo s administrátormi jednotlivých programov, ktorí budú k dispozícii v rovnakom čase, t. j. od 9.30h do 14.00h v DISKUSNÝCH MIESTNOSTIACH (breakout rooms).
 
Dátum: 4. 10. 2021
Čas začiatku: 9:30
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/SAIA_DOD_4_10_2021
 
Kontaktná osoba
Meno: Beáta  Košťálová
Titul: Mgr.
Organizácia:
E-mail: beata.kostalova@saia.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária