Úvod > Fakulta >

Gaudeamus Bratislava 2021 - prednáškové a konzultačné dni

V dňoch 12. 10. - 15. 11. 2021 sa UMB zúčastní XXV. ročníka veľtrhu pomaturitného vzdelávania GAUDEAMUS na výstavisku v INCHEBA EXPO Bratislava.

Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni v Bratislave poskytnú záujemcom o vysokoškolské štúdium kompletný prehľad o štúdiu, fakultách, študijných programoch, vybaveniu školy aj aktivitách, ktoré ponúka.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bude mať na akcii kontaktné miesto, kde sa budete môcť zástupcov školy opýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma.
 
Dátum: 12. 10. 2021 - 15. 10. 2021
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: INCHEBA EXPO Bratislava
Odborný gestor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Hlavný cieľ: Prezentácia študijných programov ponúkaných v akademickom roku 2022/2023 na EF UMB vo všetkých stupňoch štúdia.Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/Gaudeamus_UMB_BB_2021
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul: -
Organizácia:
E-mail:  
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária