Úvod > Fakulta >

Pozvánka na VI. Konferenciu - Rodinné podnikanie na Slovensku

Pozývame Vás na online konferenciu, ktorá sa bude konať 6.10.2021 o 10:00. Konferencia nesie názov Rodinné podnikanie na Slovensku a vystúpi na nej pani prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, s témou Spoločenská zodpovednosť v rodinnom podnikaní.
 
Dátum: 6. 10. 2021
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Hlavný cieľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v spolupráci so SAMP,
SOPK a SŽK, sa chce konferenciami vo všetkých regiónoch podeliť so širokou podnikateľskou
a odbornou verejnosťou s aktuálnymi prácami na ustanovení definície RO v legislatíve SR
a zámermi na podporu rozvoja rodinného podnikateľského prostredia..
Kategória: Konferencia domáca (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://bit.ly/Konferencia_6_10_21_prihlasenie
 
Kontaktná osoba
Meno: Judita Bányászová
Titul: Bc.
Organizácia:
E-mail: samp@samp-msp.sk;
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária