Úvod > Fakulta >

Čo prináša ekonómia dnešnej spoločnosti? (vedecký seminár)

Má ekonómia ako spoločenská veda nezastupiteľnú funkciu pri kultivácii kritického verejného diskurzu, sebareflexii spoločnosti a pri obrane demokratických hodnôt? V piatok 8.10.2021 sa bude táto téma diskutovať v rámci vedeckého seminára. Hlavný príspevok prednesie Mgr. Ľ. Ódor, viceguvernér NBS.
 
Dátum: 8. 10. 2021
Čas začiatku: 9:30
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: miestnosť P6 (v režime OTP)
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je poukázať na spoločenský charakter ekonomickej vedy a na jej významnú úlohu pri formovaní kritického myslenia študentov i občanov, ako aj pri podpore demokratických hodnôt v spoločnosti.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Formovanie ekonomického myslenia, kompetencie študentov, prínos ekonómie ku kritickému mysleniu
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Marasová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
jana.marasova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária