Úvod > Fakulta >

Workshop III Open Data Lab

Tretí workshop v rámci projektu Open Data Lab zameraný na prácu s open data a ich vizualizáciu.
 
Dátum: 15. 11. 2021
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/2YRK8rL
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: Doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB, KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária