Úvod > Fakulta >

Workshop: Kariéra v odbore financií v medzinárodných korporáciách - spätný pohľad po 10 rokoch

Katedra financií a účtovníctva v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na worskhop s hosťom Ing. Tomášom Straňákom, zamestnancom Národnej banky Slovenska.
 
Dátum: 27. 10. 2021
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 18.20
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: Ing. Tomáš Straňák
Hlavný cieľ: Čerství absolventi vysokých škôl sa obvykle ťažšie orientujú v ponuke pozícií na finančných oddeleniach medzinárodných spoločností, v dôsledku čoho je pre nich obtiažne a zdĺhavé ujasniť si, aký kariérny rozvoj by bol pre nich najvhodnejší. V tomto seminári prinášame spätný pohľad a skúsenosti jedného z našich absolventov počas jeho pôsobenia vo viacerých finančných pozíciách v rôznych krajinách.

Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:prístup, odbornosť, komunikácia, požiadavky, pozície vo financiách
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/workshop_27_10_2021
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof. Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB, KFÚ
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária