Úvod > Fakulta >

Prednáška Martiny Velikej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Téma:Cirkulárna ekonomika v cestovnom ruchu.

Pozývame Vás na prednášku Martiny Velikej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky na tému Cirkulárna ekonomika v cestovnom ruchu. Všetci ste srdečne vítaní.
 
Dátum: 26. 10. 2021
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: www.lnk.sk/cmg9
Odborný gestor: doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť poslucháčom problematiku cirkulárnej ekonomiky a jej aplikácie v cestovnom ruchu.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Kristína Pompurová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
kristina.pompurova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária