Úvod > Fakulta >

Iniciatíva Otvorené vládnutie na lokálnej úrovni a Zelené oázy - Soňa Kariková

Prednáška zameraná na otvorené vládnutie na lokálnej úrovni a konkrétny príklad uplatnenia - Zelené oázy
 
Dátum: 2. 11. 2021
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/3bdayHi
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: Doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB, KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária