Úvod > Fakulta >

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UMB

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UMB, ktoré sa bude konať 8. novembra 2021 (pondelok) o 9.00 hod. online formou prostredníctvom MS Teams.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice
3. Novelizácia vysokoškolskej legislatívy
4. Uznesenie
5. Záver
Materiály sú priebežne zverejňované na portáli LMS Moodle.
 
Dátum: 8. 11. 2021
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online - www.bit.ly/3CqQAEH
Odborný gestor: prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/3CqQAEH
 
Kontaktná osoba
Meno: Monika  Luptáková
Titul: Mgr.
Organizácia:
E-mail:
monika.luptakova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka na AS_8_11_2021.pdf (28. 10. 2021 18:33:58)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária