Úvod > Fakulta >

Jakub Lupták: Projektové riadenie vo Finančnej správe

Prednáška odborníka na oblasť projektového manažmentu Ing. Jakuba Luptáka, ktorá sa uskutoční v rámci predmetu Projektový manažment. Ing. Lupták sa vo svojej prednáške bude venovať projektovému riadeniu vo Finančnej správe, predstaví tiež viaceré projekty realizované Finančnou správou. Prednáška sa uskutoční online, prostredníctvom MS TEAMS: www.bit.ly/316lMv7
 
Dátum: 4. 11. 2021
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Online prostredníctvom MS TEAM - www.bit.ly/316lMv7
Odborný gestor: Ing. Ivana Kuráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška odborníka na oblasť projektového manažmentu Ing. Jakuba Luptáka, ktorá sa uskutoční v rámci predmetu Projektový manažment. Ing. Lupták sa vo svojej prednáške bude venovať projektovému riadeniu vo Finančnej správe, predstaví tiež viaceré projekty realizované Finančnou správou.


Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:
Ďalšie informácie
Web: http://www.bit.ly/316lMv7
 
Kontaktná osoba
Meno: Ivana  Kuráková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia:
E-mail:
ivana.kurakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária