Úvod > Fakulta >

Prednáška z praxe - fungovanie siete kryptomien Blockchain

Prednáška je zameraná na oblasti: ako funguje sieť kryptomien Blockchain, ako sa realizujú transakcie v tejto sieti vo všeobecnosti, praktické implementácie IBM v rámci Blockchain OpenSource commnunity, služby IMB pre Blockchain, diskusia k téme.
 
Dátum: 11. 11. 2021
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Online Cisco Webex Meeting
Odborný gestor: Pavol Daučík - Threat Hunter & Engineer, CIO Cybersecurity Operations, Diana Dianišková, Ing. Filip Flaška, PhD., doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
Hlavný cieľ: Rozšírenie poznatkov z praxe - ťažba kryptomien.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ťažba kryptomien, fungovanie siete Blockchain
Ďalšie informácie
Web: http://ibm.webex.com/meet/diana.vojtekova
 
Kontaktná osoba
Meno: Stanislav Kološta
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
stanislav.kolosta
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária