Úvod > Fakulta >

Európske inštitúcie inak (diskusia s Ing. B. Ondreášom v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)

V stredu 3.11.2021 o 15,25 hod. vstúpi do úpredmetu "Úvod do európskej integrácie" Ing. Branislav Ondreáš, absolvent EF UMB, viacnásobný stážista v Európskom dvore audítorov v Luxembourgu. Študentom bude prezentovať osobitý pohľad na fungovanie európskych inštitúcií a diskutovať o aktuálnych výzvach európskej integrácie.
 
Dátum: 3. 11. 2021
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: MS Teams
Odborný gestor: Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom aktivity je predstaviť študentom predmetu "Úvod do európskej integrácie" iný pohľad na fungovanie európskych inštitúcií zvnútra a vyvolať diskusiu o aktuálnych výzvach európskej integrácie.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Európska integrácia, Európska únia
Ďalšie informácie
Web: http://https://bit.ly/3bAtSOT
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária