Úvod > Fakulta >

Water and Tourism : a key issue for next decade - Voda a cestovný ruch, kľúčová téma nasledujúceho desaťročia

Prednáška prof. Bartolomé Deyá Tortella z University of Balearic Islands, Spain
 
Dátum: 8. 11. 2021
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: shorturl.at/gEMY7
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment cieľového miesta, plánovanie, udržateľný rozvoj
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof.Ing.PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

plagat 8. 11. - 9. 11. 2021.pdf (3. 11. 2021 15:04:57)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária