Úvod > Fakulta >

Colloquium for PhD. students:Research in the field of tourism and water - Kolokvium pre doktorandov: Výskum závislosti vody a cestovného ruchu

Prednáška prof. Bartolomé Deyá Tortella z University of Balearic Islands, Spain.
 
Dátum: 9. 11. 2021
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:05
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF hlavná budova,T10 P7
Odborný gestor: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne dáta o rozvoji cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch a výskumný proces vzájomnej závislosti vody a cestovného ruchu.


Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment cieľového miesta, trvalo - udržateľný rozvoj
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: prof.Ing.PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

plagat 8. 11. - 9. 11. 2021.pdf (3. 11. 2021 15:05:41)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária