Úvod > Fakulta >

Prednáška z praxe: Kybernetická (ne)bezpečnosť

Dátum: 8. 11. 2021
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Online Cisco Webex Meeting
Odborný gestor: Samuel Kotula, Threat Hunter & Engineer, CIO Cybersecurity Operations (IBM)
Hlavný cieľ: Prednáška je zameraná na oblasť informačnej bezpečnosti.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Návod na pripojenie na systém Cisco Webex Meeting
Ďalšie informácie
Web: http://ibm.webex.com/meet/diana.vojtekova
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Laco
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
peter.laco
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor