Úvod > Fakulta >

Smart governance v miestnych samosprávach

Workshop zameraný na identifikovanie súčasného stavu a perspektív rozvoja modernej samosprávy.
Link na pripojenie - www.bit.ly/3Hz25gh
 
Dátum: 23. 11. 2021
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: online
Odborný gestor: Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD., Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: Doc. Ing. PhD.
Organizácia: EF UMB, KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón: -
 
Zoznam priložených súborov

workshop Smart Governance pozvánka .pdf (4. 11. 2021 13:20:30)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Škombárová Mária